บทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละครศิลปากร

ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์0


คลิกเพื่อเปิด E-BookTag: บทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละครศิลปากร, นาฏศิลป์, บทการแสดงโขน, Perfarming Arts, จมื่นสมุหพิมาน หลวงวิลาศวงงาม, โขน, หร่ำ อินทรนัฏ.