การแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ

ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์0


คลิกเพื่อเปิด E-BookTag: การแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ, บทโขนเรื่องรามเกียรติ์, นาฏศิลป์, สูจิบัตร, โขน, รามเกยีรติ์, THE KHON, MASKED PLAY, เบิกโรง ชุด รำประเลง, 6พ.ย.-6 ธ.ค. 2558.